previous | next

ON THE SKIN II, monoprint, 15"X11.5", 2015