previous | next

ON THE SKIN III, monoprint, 15"X11.5", 2015